• 1

 Erdei Iskola

Madárbarát Iskola

Iskolánk pedagógiai és környezetvédelmi tevékenységének bemutatása

 

A 30 éves Gazdagrét-Csíkihegyek Általános Iskola először 2005 és 2008 között kapta meg az iskoláknak adható legnagyobb környezetvédelmi elismerést, az ÖKO-iskola címet. Másodszor, 2009. június 6-án kaptuk meg ismételten 2012-ig ezt a diákjaink és tanáraink eredményes munkáját fémjelző címet. Ezért közösen dolgoztak kollégák, diákok, szülők együttműködő, kitartó munkával.

Pedagógiai programunk kiemelt feladatként tartalmazza a környezetvédelmet, a környezetvédelemhez kapcsolódó kerettanterveket, programokat.

 Környezeti nevelési mottónk:

 

„Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!”

 

Ennek a szemléletnek a megvalósulásához nagyon sok kitartó munkára van szükség. Szándékunk, hogy jelenlegi diákjainkból a környezetére érzékeny, cselekvő, kezdeményező felnőttek váljanak. Ezért, hogy ez a pedagógiai és tantervi cél minél hatékonyabban megvalósulhasson nemcsak a hagyományos tanórai keretben, hanem interaktív, mindennemű érzékszervre ható kooperatív módszereket alkalmazunk.

 

Épületünk panel, de hosszú évek kitartó munkájával a diákok, szülők és kollégák segítségével igyekeztünk élhetőbbé tenni, melynek eredménye, hogy teljes zöldövezet öleli körül az iskolát. Mind az épületet, mind az iskolaudvarunkat a kerítésen belül és a kerítéseken kívül is. Ugyanez a szempont vezérelt bennünket közösségi tereink kialakításakor is - mind az iskolaépületen belül, mind az iskola udvarán, kertjében. Aulánk télen már pálmaház jelleget ölt, találkozó és pihenőhely a diákoknak, szülőknek.

·         Az elmúlt 25 évben önerőből 35 db fát és 250 db bokrot ültettünk az iskolai kertben és az iskola köré. A tizenhárom aradi vértanú emlékére az első magyarországi teleregény (Szomszédok) forgatása kapcsán ültettek még 13 díszfát az udvaron álló kopjafánk köré.

 

·         Minden munkaközösség (alsós, napközis, humán, reál, mozgás-művészeti) az év eleji munkatervében a fenntarthatóság és a környezetvédelem szempontjai alapján ajánlásokat tesz órarészek, feladatok, kiscsoportos projektek tervezéséhez, kivitelezéshez.

 

·         Az iskolában működik egy Tanári zöldítő kör.

Ez a tanári kör szervezi az

§  iskolazöldítő, fenntarthatóságra nevelő programokat,

§  erdei iskolák programjait - 4-6. évfolyamon

§  szelektívgyűjtést,

§  iskolakert karbantartását, udvar és épület zöldítését,

§  madárbarát programokat,

§  környezetvédelemhez, zöldítéshez kapcsolódó minden szervezési, tervezési feladatot,

§  jeles zöld napokhoz kacsolódó témanapokat, témaórákat:

 

o     Ózon világnapja            -      kiállítás, sulirádió    

o     Autómentes világnap     -      akadálypálya, terepbiciklizés

o     Állatok világnapja         -      témaórák, állatkert látogatás, rajzverseny

o     A víz világnapja           -       témaóra, v. projekt nap

o     Föld napja                    -       témaóra, v. projekt nap

o     Madarak és fák napja    -      MME program + iskolakert használati program

 

A környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységeink fontos szerepet töltenek be az iskola mindennapi életében, a különböző tantárgyak, délutáni tevékenységek, iskolai rendezvények és programok vonatkozásában.

 

Ezek az alábbiak:

 

·         Az iskolában évek óta működik a Kiskertész szakkör, melyen a gyerekek a kertápoláson kívül megtanulják a gyógynövénykertbe saját maguk által ültetett gyógynövények jelentőségét, felhasználhatóságát, fűszernövények fajtáit. A „kis-kertészek” a díszkertet folyamatosan gondozzák, melyet minden tavasszal a szülőkkel közösen varázsolunk még szebbé. Ősszel és tavasszal két-két alkalommal akciókat szervezünk, melyen az osztályok felosztott területeket tesznek rendbe, ápolnak. ezeken a délutánokon sok segítő szülő is részt vesz.

 

·         A gyógynövény és fűszerkertben és a díszkertben szöveggel és képekkel ellátott növényismereti táblákat helyeztünk el.

 

·         Három évvel ezelőtt pályázati úton nyert pénzből sikerült egy kerti fa házikót venni a kerti szerszámoknak. Az udvaron a kerülettől pályázati úton nyert tizenkét komposztkeretet állítottunk fel, és folyamatosan töltjük, forgatjuk a diákokkal közösen.

 

·         Térelválasztó kerítéseket is vásárolhattunk a kertszépítő pályázaton nyert támogatásból. Végleges helyükre a tavaszi munkák során kerülnek majd.

 

  • Az ötödik évfolyam tanulói a Természetvédelmi Hivatal által szervezett programokon vesznek részt évi négy alkalommal.

 

  • Környezetvédő szakkör tagjai nemcsak az iskola falain belül vesznek részt különböző foglalkozásokon, hanem sok természeti eseményen vesznek részt, melyekre érdeklődés esetén természetesen nemcsak szakköri tagok jöhetnek (vadlúdvonulás a velencei Fertőn, daruvonulás a Hortobágyon, békamentés a Tápió vidékén, evezés a velencei-tavi Vízi-rence tanösvényen stb.)

 

  • Szelektív hulladékgyűjtés: nem csak az osztályfőnöki óra keretén belül foglalkozunk a hulladék megelőzés és feldolgozás jelentőségével, hanem a jeles zöld napokhoz kacsolódó témanapjainkon és kirándulásokon is. Pl.: kirándulás az Újpesti hulladékégető üzembe.

 

  • Az épületben 15 éve, 6 helyen, valamint az udvaron, egy helyen szelektív hulladékgyűjtő sziget működik (papír, alumínium, pet-palack). Ezeken kívül veszélyes hulladékot is gyűjtünk (használt háztartási zsiradék, elem, használt cd).

 

  • Papírgyűjtés: évente három alkalommal.

 

  • Kertszépítő csoport: évszakoknak megfelelően az iskolaudvaron kialakított gyógy-, dísznövény-, és fűszerkert rendbetartása, fejlesztése, ápolása a diákok, szülők, technikai dolgozók és tanárok segítségével zajlik. Az épületen belüli növények telepítését, gondozását a technikai dolgozók segítségével is ellátjuk. A diákok és a kollégák mellet a Szülői zöld kör is segít az őszi és tavaszi kerti munkákban.

 

  • Jórészt az iskolában húsz éve működő alapítványunk támogatásával és az önkormányzat segítségével épült fel az udvaron a kicsik kedvenc játszóhelye, a játszóvár. Terveink között szerepel e játszó terület fejlesztése, bővítése.

 

·         A környezetvédelmi munkát segíti könyvtárunk „zöld sarkának” egyre bővülő kínálata.

 

·         Iskolánk több éve a MME (Magyar Madártani egyesület) által támogatott iskola. Közös munkánk eredményeként iskolánk elnyerte a „Madárbarát kert” cím viselésének lehetőségét. Minden ilyen jellegű címet igazoló okirat megtekinthető az aulában.

 

·         Immár 15. éve nyaranta kerékpáros, természetmegismerő és környezetvédő tábort szervezünk hazánk más-más nemzeti parkjában. Itt nomád körülmények között tanulják a gyermekek a természettel való harmóniában élést.

 

·         Részt vettünk nemzetközi programokban, melyeket a norvég Környezetvédelmi Minisztérium és a magyar Környezetvédelmi Intézet szervezett. Így pl.: a „Savas eső és zuzmó” valamint „Takarékoskodj!” program.

 

Az iskolánkban folyó környezetvédelmi tevékenység eredményét az is jelzi, hogy diákjaink közül többen tanultak tovább környezetvédelmi mérnöki egyetemi szakokon, visszajárnak iskolánkba, tovább segítik munkánkat.

 

Az elmúlt évben két kollégánkat is kiemelkedő környezetvédelmi munkájáért kerületi és országos díjban ismerték el.

 

Iskolánk pedagógiai programja kiemelt feladatként fogalmazta meg a környezetvédelmet. E mellett azonban igen sokszínű és magas színvonalú képzések folynak az alábbi szakterületeken:

 

·      Az alsó tagozat játékos alapozó évei után a diákok az 5. osztálytól évfolyamonkénti, nívószintes bontás alapján emelt szintű angol és informatika  oktatásban részesülnek.

 

·      1-3. évfolyamon kislétszámú osztályokat indítunk, a tanulási nehézséggel küzdő gyerekek részére, ahol speciális gyógypedagógiai végzettségű kollégák foglalkoznak a gyerekekkel.

 

·      Iskolánk helyt ad különböző tanító és tanárképző intézményeknek gyakorló tanításra (ELTE Tanítóképző Főiskola, ELTE Tanárképző kar, Óvónőképző Főiskola).

 

·      Pedagógiai programunkban kiemelt feladatként jelöltük meg a hagyományőrzést és a néptánc tanítását. Szakképzett néptánc pedagógus vezetésével heti egy órában néptánc oktatás folyik az első négy évfolyamon, valamint szülői kezdeményezésre lehetőséget biztosítunk 5-6. osztályokban is a néptánc oktatására. Immár több mint 15 éve kerül sor minden május utolsó hetében a kerületi szintű hagyományos Toborzó néptánc és népművészeti találkozónkra. Volt diákjaink közül többen végeztek és járnak a Táncművészeti Főiskolára és nemzetközi hírű néptánc csoportokba.

 

·      Emelt szintű művészeti képzésre a rajz órák keretein belül és szakkör formájában is sor kerül az iskolában működő Kilátó művészeti műhely szakképzett grafikusával. Az elmúlt két évben a kerületi kreatív versenyen a felső-tagozatos csoport kétszer is első helyezést ért el, és az alsós csoport is dobogós helyet ért el. Több tucat diákunk választotta a képzőművészeti pályát. Grafikusok, festők, szobrászok, fotóművészek – (Takács Szilvia –szobrász, Király András, Dankó Dániel, Hári Viktória grafikus, Dukai Zsófia festőművész, stb.)

 

·      Igen magas színvonalú média oktatás eredményeképp több diákunk is bekerült az Újbuda tv 11 - Itt vagyunk című diákműsor szerkesztő, szervező csoportjába. Az iskolában működő média szakkör készíti a Heti 15-t, a sulirádiót.

 

·      A dráma és színjátszó körünkben kezdte a színpadi élettel való ismerkedést Cseh Judit és Chanjnóczky Balázs színművész.

 

·      Az iskolánkban működő Weiner Leo Zeneiskolában végzett növendékek közül sok országos hírű zenész, énekes koptatta a Csiki padjait. Így például Szilágyi Ágota csellóművész, Fodor Beatrix opera-énekes.

 

·      SMART referencia iskola vagyunk, 3 interaktív táblával rendelkező termünk van. Mindezek mellett több évfolyamon emelt szintű számítástechnikai oktatás is folyik, melyre három kialakított szaktanterem áll a diákok rendelkezésére.

 

·      Az alsó tagozaton felmenő rendszerben a mindennapos testnevelés bevezetése mellett emelt szintű kézilabda és labdarúgás profilú foglalkozásokra járhatnak jelenleg az 1-3. évfolyamos kisdiákjaink. Mindezt segíti az udvari műfüves pályánk, a felújított udvari kosárlabda pályánk, valamint a két részre osztható tornacsarnokunk.

 

·      A szomszédos óvodások részére kialakításra került egy tornaszoba. Így az ovisok is közelebb kerülhetnek az iskolához, hamarabb be fognak tudni illeszkedni majd az iskolai életbe. Saját kis tornaszobánkban végezzük a fejlesztő mozgásórákat a kislétszámú osztályoknak is.

 

Színháztermünk egyedül álló lehetőséget biztosít számunkra. Az iskolai rendezvényeken túl rendszeresen itt kerül megrendezésre több kerületi szaktárgyi verseny – angol, történelem, Kazinczy, könyvtári vetélkedő, stb. Szinte minden korosztálynak lehetőséget tudunk biztosítani különböző kulturális rendezvényekre. Óvodák, nyugdíjas klub részére egyaránt.

 

A kerületben működő 60+ programjai közül az angol, számítástechnika és a torna foglalkozásoknak is mi adunk otthont.

Galériák

TÖBB ÖSSZES BETÖLTÉSE